Arne og Bent Melchior fortæller deres historie om flugten oktober 1943

27. august 2013, kl. 19:00

Det er af naturlige årsager kun et mindre antal nulevende jøder i Danmark, som har oplevet Oktober '43. Blandt disse er Brødrene Arne og Bent Melchior, sønner af Marcus og Meta Melchior. De to herrer vil fortælle erindringer fra den dramatiske sommer og fra efteråret '43, hvor situationen i Danmark skiftede karakter.
Tilmelding til arrangementet kan ske på vores hjemmeside http://www.rambam.dk eller pr. e-mail til rambamcph@gmail.com senest den 26. august.

I samarbejde med Dansk Zionist Forbund, WIZO og Den Danske Israel Indsamling.