Europæisk Jødisk Kulturdag / European Days of Jewish Culture

14. september 2014, kl. 12:00

Program:

Kl. 12:00 Velkomst ved Danmark Loges præsident

Kl. 12:10 Den bibelske kvinde v/Rochel Lowentahl

Kl. 13:00 Jødiske kvinder i Danmark v/Merete Næsbye Christensen

Ca. kl. 14:00 Pause. Der bydes på kaffe/the/vand og lagkage.

Kl. 14:30 Panel diskussion -  Den jødiske kvindes rolle i en moderne menighed:
Deltagere:  Linda Hertzberg, Camilla Blachmann Udsholt, Sarah Demsitz, Rabbiner Jair Melchior.
Spørgsmål og kommentarer fra salen

Kl. 16:30 Tak for i dag v/WIZO’s formand.

Prisen for hele arrangementet er kun kr. 150,00

Tilmelding:
Senest den 10. september pr. mail til: Danmark Loges marskal,
Alf Isachsen på telefon 3969 8997, eller alfsommer@post.cybercity.dk

Menighedsarrangeret er et samarbejde mellem B’nai B’rith – Danmark Loge, WIZO, Den Danske Israelindsamling og Selskabet for Dansk Jødisk Historie.