Louis Frænkel og begyndelsen på dansk zionisme

16. december 2015, kl. 19:00

Louis Herman Frænkel var grundlægger og mangeårig formand for Dansk Zionistforening, samt ivrig zionistisk debattør og blev både i og uden for Danmark kendt som personificeringen af tidlig dansk zionisme. Ph.d. stipendiat Maja Gildin Zuckerman giver i sit foredrag om Louis Frænkel og begyndelsen på dansk zionisme nye indsigter i, hvordan vi kan forstå zionismens tilblivelse i Danmark og særligt forholdet mellem det jødiske og det zionistiske i denne periode.

Hun fortæller blandt andet om Louis Frænkels rejse til Palæstina i foråret 1897, hans foredrag om rejsen og stiftelsen af ”Jødisk Tidsskrift”.

Dansk Zionistforening blev grundlagt i begyndelsen af 1900-tallet, og foreningens tidlige eksistens er generelt blevet overset eller ignoreret i den store internationale akademiske litteratur om zionismens mange lokale forgreninger. Men når man læser brevudvekslinger fra samtidens store skikkelser inden for den zionistiske bevægelse, var Danmark på landkortet over væsentlige zionistiske centre.

I foredraget viser Maja Gildin Zuckerman, hvordan Louis Frænkel og tidlig dansk zionisme havde en markant indflydelse på danske jøders gryende forandrende selv- og fællesskabsforståelse som jøder.

Tilmelding til arrangementet er nødvendig og foregår her på vores hjemmeside eller på rambamcph@gmail.com senest dagen før arrangementet. Det er også muligt at tilmelde sig hos næstformand Allan Falk på telefon 20 95 29 49.