De danske jøder i Theresienstadt

2. oktober 2017, kl. 19:00

Foredrag af historiker Dr. Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane
                                         
470 danske og udenlandske jøder blev efter Oktober 1943 deporteret fra Danmark til Theresienstadt og oplevede en uhyggelig virkelighed præget af sult, død og truslen om transport til udryddelses-lejrene.

Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane har i en årrække forsket i de danske jøders oplevelser i den KZ-lignende ghetto ved Prag. I efteråret 2016 forsvarede hun sin ph.d.-afhandling om emnet ved Technische Universität Berlin (Zentrum für Antisemitismusstudien) og er nu ved at bearbejde den til udgivelse.

Silvia bor i Paris, men kommer på besøg i Danmark i begyndelsen af oktober, og i den forbindelse holder hun foredrag i Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Silvia vil fortælle om afhandlingen og de vigtigste, til dels kontroversielle, resultater.

 
Tilmelding til arrangementet foregår til sfdjh2016@gmail.com senest dagen før arrangementet.

Det er også muligt at tilmelde sig hos næstformand Allan Falk på telefon 20 95 29 49.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Theresienstadtforeningen.

Foto: Mindeceremoni på Mosaisk Vestre Begravelsesplads ved monumentet for de danske jøder, der omkom i Theresienstadt. Fotograf: Bernhard Stiebelmann.

KOMMENDE ARRANGEMENTER