De danske flygtningehjælpere i 1943

1. november 2017, kl. 19:00

Historiker Magnus Panduro Juhl vil ved dette foredrag præsentere sin nyeste forskning om de danske flygtningehjælpere, der i oktober 1943 hjalp jøder til Sverige. Juhl har indsamlet og analyseret omkring 150 beretninger afgivet af danske flygtningehjælpere. Han har bl.a. undersøgt flygtningehjælpernes motiver for at hjælpe og hvordan de selv oplevede risikoen ved hjælpearbejdet. I foredraget vil han fortælle om projektet og fremlægge sine resultater.
 
Tilmelding til arrangementet foregår på mail til sfdjh2016@gmail.com senest dagen før arrangementet. Det er også muligt at tilmelde sig hos næstformand Allan Falk på telefon 20 95 29 49.

 

På fotoet (tv) ses fisker Børge Laursen og hans kompagnon, Jacob Andersen ombord på "Marie", som foretog ca. 10 ture til Sverige i oktober 1943 (Foto: Nationalmuseets samlinger).